Dr. Kashinath H. Munde

Research Coordinator
Qualification: M. E. (Design Engg),
Ph.D (Engg.)

Institute Experience  :-  14 Years

Mail-ID: kashinath.munde@abmspcoerpune.org

Contact No:- 9890821782

Skip Navigation Links

INDUSTRY SPONSORED PROJECT OF BE STUDENTS OF ACADEMIC YEAR 2016-17
 
Sr. No. Name of Student Name of Organization No. of Students
1 1) Chetan Gurav  Paramount Industries,Pune 4
2) Vishal Rokade
3) Shashank Vaidya
4) Shubham Rajore 
2 1) Mrunay Jadhav Indian Biodiesel Corporation Ltd,Baramati 4
2) Shailesh Pawar
3) Shantanu Yadav
4) Pratik Salunke
3 1) Akshay Karanke Ven-Tech Pvt..Pvt., Chakan 4
2) Ajinkya Parkhi
3) Shailendra Patil
4) Saurabh Pawar
4 1) Swapnil Vipradas  Sheetal Dies & Tools Pvt. Ltd,Pune 4
2) Sagar Raut 
3) Sachin Bhosale  
4) Sagar Upasani
5 1) Omkar Paigude Sandvik Asia Pvt. Ltd,Pune 4
2) Vikram Pawar
3) Akshay Andhalkar
4) Revan Surwase
6 1) Rohit Ohal  DRDO,Pune 4
2) Ravi Niranjan 
3) Rishab Pathak
4) Pratik Pardeshi
7 1) Ajinkya Bhosale Bharat Forge Ltd,Pune 4
2) Trupti Jadhav 
3) Kiran Maddewad 
4) Yemle Swapnil 
8 1) Shraddha Akolkar Mechatronics Solutions Pvt.Ltd,Pune 4
2) Yamini Tupe 
3) Vrushabh Rakhade
4) Rupa Sharma
9 1) Pratik Mundada SKF, India Pvt. 1
10 1) Sanket Dehade  Sona Alloys Pvt. Ltd, Lonand 2
2) Rahul Rasal
11 1) Mrunay Jadhav  Asian Elevetors 4
2) Shailesh Pawar 
3) Shantanu Yadav 
4) Pratik Salunke
12 1) Sagar Raut Sheet Dies & Tools 3
2) Swapnil Vipradas
3) Sachin Bhosale
13 1) Pratik Mundada Forbes Marshall 2
2) Shraddha Akolkar
14 1) Susmit Deshpande 3Deology (3D Printing Services) 5
2) Pratik Mundada
3) Akash Sagari
4) Amit Padwalkar
5) Rajas Wadekar